6 Kwaliteitsontwikkeling van de schoolmaatschappelijk werker

Kwaliteitsindicatoren voor het schoolmaatschappelijk werk

Het Servicepunt SMW heeft in 2008 in samenwerking met de aanbieders van het SMW in Rotterdam kwaliteitsindicatoren ontwikkeld voor het SMW. Deze kwaliteitsindicatoren geven inzicht in de kwaliteit van het SMW aan alle betrokken partijen, zoals gemeenten en schoolbesturen, maar ook aan de aanbieders zelf. Het bestaat uit twintig kwaliteitsaspecten verdeeld over vier categorieƫn:

  • Profiel en professionaliteit

  • Hulpverlening

  • Schoolondersteuning

  • Toeleiding

Deze aspecten zijn gekoppeld aan de door het Servicepunt en SMW- aanbieders en schoolbesturen beschreven criteria. De SMW-ers vullen samen met de scholen de lijsten met ja of nee in en bespreken gezamenlijk de verbeterpunten. De kwaliteitsindicatoren kunnen gebruikt worden:

  • Bij de evaluaties met de scholen.

  • Als verantwoording naar de gemeente en de schoolbesturen.

  • Als een onderdeel van het Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling  Zorgsector (HKZ) binnen de eigen instelling.

  • Als kwaliteitsinstrument voor  de ontwikkeling van eigen team en individuele SMW-ers.

In 2014 zijn de kwaliteitsindicatoren geactualiseerd. Deze actualisatie van de indicatoren is gedaan door de gemeente in samenwerking met het Servicepunt, SMW-aanbieders en een vertegenwoordiger van FOKOR. In de kwaliteitsindicatoren SMW is de samenwerking tussen school en de wijkteams/ wijknetwerk en het CJG verwerkt. De kwaliteitsindicatoren worden aan het einde van elk schooljaar door de school, de SMW-er en zijn leidinggevende geƫvalueerd. De uitkomsten hiervan worden door het Servicepunt in de stedelijke rapportage vastgelegd.

Deskundigheidbevordering van het schoolmaatschappelijk werk

De gemeente Rotterdam  stelt als subsidievoorwaarde dat alle startende SMW-ers de basiscursus SMW volgen. Daarnaast vindt zij het belangrijk dat de aanbiedende instellingen zorg dragen voor de professionalisering en de deskundigheidsbevordering van hun SMW-ers. De ontwikkelingen van het NRJ, Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs stellen extra eisen aan de professionaliteit van de SMW-ers. De gemeente Rotterdam heeft kwaliteitseisen vastgesteld voor alle jeugdprofessionals in Rotterdam. Deze kwaliteitseisen gelden (grotendeels) ook voor het SMW, denk hierbij aan onder andere het versterken van de Eigenkracht en cultuursensitiviteit. Het advies van de werkgroep van de gemeente Rotterdam geeft eveneens aan op welke competenties de SMW-er nog geschoold zou moeten worden. In de tabel wordt dat door de vinkjes aangegeven. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier